top of page

Tietosuoja- ja rekisteriseloste

 

REKISTERINPITÄJÄ:

Max Joacim Cosmetics Oy, Viikinkaari 6, Cultivator 1, 00790 Helsinki.

Y-tunnus: 2497898-6

Puh: 0468868196 e-mail:info(at)maxjoacimcosmetics.com

 

YHTEYSHENKILÖ REKISTERIASIOISSA:

Max Perttula, e-mail: info(at)maxjoacimcosmetics.com

 

REKISTERIEN NIMET:

-Max Joacim Cosmetics Oy Käyttäjärekisteri (sähköpostilistat)

-Max Joacim-verkkokaupan-/sähköpostiasiakkaan Tilaajarekisteri (www.maxjoacimcosmetics.com ja info(at)maxjoacomcosmetics.com)

 

HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN TARKOITUS

Käyttäjärekisterimme koostuu maxjoacimcosmetics.com-verkkokauppasivuston tuotteiden ostamisen yhteydessä saaduista nimi-,osoite- ja puhelinnumerotiedoista, sekä tapahtumissa ja messuilla arvonnan yhteydessä, tai muutoin kirjallisesti suostumuksensa antaneista ja sähköpostitse tai kirjeitse suostumuksensa antaneista, postituslistalle liittyneistä henkilöistä.

 

1.KÄYTTÄJÄREKISTERI

Rekisteröityneiden nimi- ja osoitetietoja käyttää vain yhtiömme, yhteydenpitoon sähköpostilistalla oleviin henkilöihin, sekä yrityksen ja käyttäjän välisen asiakassuhteen hallintaan ja ylläpitoon. Postituslistalle olevalle tiedotetaan yrityksen uutisista ja ajankohtaisista tapahtumista henkilötietolain mukaisesti. Henkilö hyväksyy, että voimme lähettää sähköpostilla markkinointimateriaalia.

 

Käyttäjärekisterin sisältö:

Max Joacim-käyttäjärekisteriin (postituslista) kerätään seuraavia tietoja:

-Etunimi

-Sukunimi

-Sähköpostiosoite

 

2.TILAAJA-/ASIAKASREKISTERI

Max Joacim-verkkokaupan tilaajarekisterin tietoja käyttää vain yhtiömme. Se koostuu asiakkaan verkkokauppatilauksen yhteydessä antamista, tilauksen onnistumiselle välttämättömistä tiedoista; nimi, osoite ja puhelinnumero. Puhelinnumero on välttämätön, että posti voi ilmoittaa asiakkaalle paketin saapumisesta tekstiviestillä. Sähköpostiosoite on välttämätön, että asiakkaalle voidaan lähettää tilausvahvistus/lasku. Postiosoite on välttämätön tilauksen toimittamiseksi askakkaalle.

Tilaaja-/Asiakasrekisteristä voi asiakas poistaa tietonsa milloin tahansa ilmoittamalla siitä yhtiöllemme, mikäli hänellä ei ole kauppatapahtuma kesken yhtiön kanssa.

 

Tilaaja-/Asiakasrekisterin sisältö: Rekisteri koostuu seuraavista verkkokauppa-tai sähköpostiasiakkaan tuotteen tilaamisen yhteydessä antamista tiedoista:

-Etunimi

-Sukunimi

-Sähköpostiosoite

-Puhelinnumero

-Toimitusosoite=Postiosoite

Asiakkaan tilaamat tuotteet ja valittu maksutapa, sekä mahdollinen kyseessä olevaan tilaukseen liittyvä sähköpostikirjeenvaihtotietoja säilytetään vero- ja kirjanpitolakien vaatima aika, jonka jälkeen ne tuhotaan luotettavalla tavalla.

 

KÄYTTÄJÄREKISTERIN Postituslistalle liittynyt voi milloin tahansa poistaa tietonsa rekisteristä kussakin uutiskirjeessä mainitun linkin kautta. Linkki on englanninkielinen (unsubscribe). Myös muilla kirjallisilla tavoillallemme, tiedot saa poistettua rekisteristä.

 

REKISTERIN TIETOLÄHTEET

Henkilötiedot saadaan, kun henkilö antaa suostumuksensa uutiskirjeen lähettämiselle kirjallisesti, tilaa yhtiön verkkosivujen-, sähköpostin-, tai kirjeen välityksellä tuotteen, antaen samalla suostumuksensa, tai päivittää omia tietojaan.

HENKILÖTIETOJEN LUOVUTTAMINEN

Rekisteriin kerättyjä tietoja ei luovuteta koskaan Max Joacim Cosmetics Oy:n ulkopuolelle markkinointi-, myynti-, mielipide- tai markkinatutkimustarkoituksiin. Niitä ei luovuteta myöskään yhtiön henkilökunnalle, jotka eivät ole tekemisissä markkinoinnin, myynnin tai tuotteiden toimitusten kanssa. Henkilötietoja voidaan kuitenkin luovuttaa vain Suomen lakien mukaisesti Suomen viranomaisille niin pyydettäessä.

 

REKISTERIN SUOJAUS

Rekisteri on tallennettu salasanalla suojattuun tietojärjestelmään. Se on suojattu ja sijoitettu siten, ettei asiaankuulumattomilla ole pääsyä rekisteritietoihin. Paperimuodossa oleva rekisteriaineisto on säilytetty lukituissa tiloissa siten, että yrityksen ulkopuolisilla ei ole pääsyä rekisteritietoihin.

 

TARKASTUS- JA OIKAISUOIKEUS

Henkilöllä on henkilötietolain 26 §:n mukaisesti oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja henkilörekisteriin on talletettu. Tarkastuspyyntö tulee lähettää kirjallisesti ja allekirjoitettuna osoitteella: Max Joacim Cosmetics Oy, Max Perttula / Viikinkaari 6, Cultivator1, 00790 Helsinki.

Tarkastuspyynnössä tulee mainita, että pyyntö koskee Max Joacim Cosmetics Oy:n asiakasrekisterin rekisteritietoja.

Jos tiedoissa on virheitä, käyttäjä voi esittää rekisterin yhteyshenkilölle virheenkorjauspyynnön. Oikaisupyyntö tulee tehdä kirjallisesti. Pyynnössä tulee perustella ja yksilöidä, mitä tietoa vaaditaan korjattavaksi, mikä käyttäjästä on oikea tieto ja miten korjaus pyydetään tekemään. Yritys ei tarkista käyttäjän antamien henkilötietojen oikeellisuutta

.

KÄYTTÄJÄN-HENKILÖN OIKEUS

Käyttäjä voi muuttaa, täydentää, rajoittaa ja poistaa tietojaan ilmoittamalla siitä rekisterin pitäjälle.

Käyttäjä voi poistaa sähköpostilistalla olevat tietonsa uutiskirjeen lopussa olevan mainitun linkin kautta.

Linkki on englanninkielinen (unsubscribe), sekä ilmoittamalla siitä kirjallisesti yhtiöömme.

Käyttäjällä on oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetulle, jos käyttäjä on tyytymätön yritykselle lähettämänsä informaation käsittelyyn, koskien häntä- tai virallisesti edustamaansa henkilöä.

 

Huomioithan, että käyttäjällä/verkkokauppatilaajalla on ”oikeus tulla unohdetuksi” vain, jos meillä ei ole lakisääteisiä velvoitteita jatkaa henkilötietojen säilyttämistä (esimerkiksi kirjanpito- ja verolainsäädännöstä johtuen).

 

EVÄSTEET

Pieni tiedosto, joka tallennetaan laitteellesi, kun käyt verkkosivuillamme.

Muiden kaupallisten sivustojen tapaan yritys kerää tietoja www.maxjoacimcosmetics.com–sivustolla vierailevilta käyttäjiltä. Tietoja käytetään palvelun kehittämiseen, nettisivujen toimivuuden parantamiseen, liiketoiminnan kehittämiseen ja kohdennetun nettimarkkinoinnin parantamiseen..

Käyttäjä voi hyväksyä evästeiden käytön omalla selaimellaan, voidakseen jatkaa sivuston käyttöä sujuvasti.

Muussa tapauksessa sivuston käytössä voi tulla ongelmia ja tulee lopettaa.

Jos käyttäjä haluaa poistaa evästeitä selaimesta tai estää niiden käytön, käyttäjällä on siihen täysi oikeus. Selaimen asetuksiin tutustumalla löytyy tämä vaihtoehto. Evästeiden kieltäminen ja poistaminen saattaa heikentää kyseessä olevan sivuston tomivuutta.

 

 

Lisätietojen saaminen:

Rekisteriin liittyvissä kysymyksissä käänny puoleemme esim. sähköpostilla: info(at)maxjoacimcosmetics.com

Helsinki 23.05.2018

Max Perttula

Max Joacim Cosmetics Oy

bottom of page