Helsinki Spirit &/feromonituoksun tarina! Julkaisija:Radio Helsinki