top of page

TUOKSUTYÖLÄISET

TUOKSUKEMISTI


Tuoksukemistit työskentelevät uusien tuoksumolekyylien löytämiseksi ja he syntetisoivat uusia mielenkiintoisia tuoksuyhdisteitä. Tuoksukemistit työskentelevät yleensä suurissa raaka-aineyrityksissä, jotka tuottavat uusia tuoksuvivahteita parfymöörien tuoksupalettiin. Pääpaino tuoksukemisteillä on kemiassa. Heidän työ ei yleensä liity parfyymien luomiseen.


PARFYMÖÖRI


Kun tuoksukemistit keksivät uusia tuoksuyhdisteitä, hajuvesiteollisuus ja parfymöörit pääsevät kokeilemaan niitä käytännössä heti, niiden tultua markkinoille.
Yleinen käytäntö on, että ainoastaan maailman johtavimmat yritykset pääsevät ensiksi tutustumaan uusiin tuoksu-yhdisteisiin. Heillä on yleensä monopoli- asema, kunnes aineet saavuttavat

vapaat raaka-ainemarkkinat.


Parfymöörin työ on hyvin taiteellista.

Siinä täytyy hallita niin kemian, kuin luovan ja intuitiivisen puolen. Tuoksumuisti on tärkein työväline. Se mahdollistaa maisemien, tilanteiden ja yksittäisten tuoksujen toteuttamisen käytännössä.
Hienon tuoksun luominen on ikään kuin eräänlaista ”selvännäköisyyttä”, jolloin parfymööri aistii valmiin tuoksun mielessään, ennen kuin aloittaa sen suunnittelutyön.
Joskus visio on niin selkeä ja vahva, että tuoksu syntyy melko nopeasti. Toisinaan tuoksun luomiseen saattaa kulua viikkoja, kuukausia tai jopa vuosiakin, ennen kuin  lopullinen, luomuksen kruunaava loppusilaus löytyy. Työssä täytyy olla hyvin kärsivällinen, järjestelmällinen. "Luova hulluus” on etu, jotta voi kehittää uutta ja uniikkia tuoksumaailmaa. Psykologia, liittyen tuoksujen aistimiseen ja niiden luomiin mielikuviin, on myös tärkeä osa työtä.
Työssään parfymööri käyttää niin synteettisiä, kuin luonnon eteerisiä öljyjä, vahoja ja kukka-absoluutteja.
Parfymöörin täytyy olla myös selvillä 

EU-lainsäädännöstä, liittyen kemikaaleihin ja luonnon raaka-aineisiin.
Suomessa ei tällä hetkellä ole kuin yksi parfymööri. Hän on Max Perttula.

Koko maailmassa heitä on ainoastaan muutamia satoja, jotka työskentelevät perinteisin menetelmin.

Virallisesti parfymöörin titteliä voi käyttää ainoastaan henkilö, joka on työskennellyt aktiivisesti tuoksujen luomisen parissa vähintään seitsemän vuoden ajan. Ehtona on, että hän pystyy jäljentämään tunnetuimpia kaupallisia tuoksuja käyttäen vain ulkomuistiaan. Hänen on tunnettava myös eri tuoksutyyppien rakenteet ja miten ne luodaan.

Max Perttula on työskennellyt parfymöörinä ammattimaisesti 17-vuotta. Ennen tätä hän itseopiskeli alaa ja harjoitti tuoksumuistiaan 10-vuotta. Hän pystyy täyttämään jäljennösehdon ja tuottamaan uusia uniikkeja tuoksukokonaisuuksia.

CREATIVES / FRAGRANCE DESIGNERS

Nämä ovat ammattinimikkeitä hajuvesialalla, jolla ei ole suoraa suomennettua vastinetta.
Käytännössä nämä henkilöt työskentelevät yrityksissä, luoden tuoksuidean. He visioivat konseptin, jonka jälkeen idea toimitetaan parfymöörille toteutettavaksi. Käytännössä tämä työnkuva on hyvin samanlainen, kuin mainostoimistojen AD:t, jotka ideoivat mainoskampanjan. Creatives- tai Fragrance- designerit eivät välttämättä osaa luoda tuoksuja lainkaan, vaan he keskittyvät itse tuoksuideaan ja sen esilletuomiseen. He saattavat tunnistaa ainoastan kourallisen tuoksuyhdisteitä, joiden mukaan he osaavat kertoa toiveensa parfymöörille.

 

TUOKSUASIANTUNTIJA

Tämä ammattinimike keskittyy etenkin valmiiden kaupallisten tuoksuvalikoimien laajaan tuntemukseen.

Yleensä kyseessä on henkilö, jolla on hyvin vahva ja pitkä ura takana tuoksubisneksessä. Hän tuntee tuotemerkit ja niiden ominaisuudet kuin omat taskunsa.
Tuoksuasiantuntijat tunnistavat yleensä valmiit kaupalliset tuoksut niiden tuoksujen perusteella. Heillä saattaa olla tietämystä etenkin luonnon raaka-aineista, mm. myskeistä, jotka eivät mene syvälle kemiaan, tai itse luovaan puoleen.
Yleensä tuoksuasiantuntijat työskentelevät tavarataloissa, kemikalioissa ja maahantuontiyrityksissä. He arvioivat myös sisäänostettavien tuoksujen laatua ja potentiaalia menestyä kaupallisesti. Tuoksuasiantuntija osaa myös neuvoa asiakasta tuoksuvalinnassa ja kertoa mihin luokkaan tuoksu lukeutuu.

menaiset2011.jpg
aamutv2014.jpg
10996043_990493547629103_998273976386485
haastattelu6.jpg
mediabanner.jpg

YRITYS JA PARFYMÖÖRIN TYÖ

Max Joacim Cosmetics Oy:n tuoksujen luomisprosessista vastaa parfymööri Max Perttula.


Max kertoo tuoksujen synnystä näin:

Hajuvesien luominen on oma taiteenlajinsa. Siinä missä kuvataiteilija käyttää värejä, muusikko ääniä, parfymööri käyttää niinkutsuttuja tuoksusointuja.
"Kaikki alkaa visiosta jota kypsyttelen hiljalleen konkreettisesti toteutettavaan muotoon. Pyrin haistamaan tuoksun koostumuksen mielessäni, ennen kuin aloitan tuotteen luomisen. Käyn läpi mielessäni kaikki komponentit,  joilla mahdollinen tuoksu syntyisi. Kun mielikuva on vahvistunut tarpeeksi vahvaksi, valitsen laboratoriosta kaikki tarvitsemani raaka-aineet. Sitten voin aloittaa tuoksun luomisprosessin."


"Työ on hyvin pikkutarkkaa. On punnitsemista, mittaamista, annostelua ja ennen kaikkea haistamista. Kaikkien raaka-aineiden kemia on tunnettava ja ne on osattava yhdistää oikeassa suhteessa, jotta pääsisin tavoiteltuun tuoksuharmoniaan.
Tärkein työvälineeni on tarkka tuoksumuisti, jonka kehittäminen on jatkuva prosessi.
Tuoksumuistia käyttäen pystyn valikoimaan juuri oikeat aineosat ja yhdistämään ne harmoniseksi kokonaisuudeksi. Tarkan tuoksumuistin ansiosta pystyn myös valvomaan eteeristen öljyjen laatua ja purkamaan luonnosta saatavat raaka-aineet niiden rakenneaineisiin."


"Työhön kuuluu myös EU-direktiivien tiukka noudattaminen ja valmiiden tuoksureseptien lähettäminen turvallisuusarviointiin.
Valmis tuoksu koostuu normaalisti 15-70 eri tuoksuyhdisteestä, joten työhön liittyy myös paljon raaka-ainedatan käsittelyä ja kirjaamista."

 

INTOHIMOA JA KÄRSIVÄLLISYYTTÄ
Uuden tuoksun synty on pitkä ja kärsivällisyyttä vaativa prosessi, joka saattaa kestää jopa vuosia. Parfymööriltä edellytetään intohimoista asennetta työhönsä ja ennen kaikkea esteettistä näkökulmaa, herkkyyttä ja taiteellista rohkeutta, sekä luovaa hulluutta kokeilla uutta.
Lisäksi tarvitaan vahvaa intuitiota eli kykyä aistia  tulevia tuoksu-trendejä, ennen muita tuoksujen parissa työskenteleviä. "Olen monen haastattelun yhteydessä kertonutkin, että parfymöörin työ hipoo selvännäkijän kykyjä. Tuoksuvisiohan syntyy konkreettisena tuoksuna mielessä, ennen kuin se on olemassa fyysisessä muodossa."

Valmiin tuotteen on täytettävä vaativien asiakkaiden odotukset, tuoksun kestävyyden ja tasalaatuisuuden suhteen.
Markkinoilla olevat edulliset tuoksut tunnistaa siitä, että ne haihtuvat iholta nopeasti ja jättävät jälkeensä pistävän, tunkkaisen ja saippuamaisen jälkituoksun.
Max Joacim- hajuvesien tuotekehittelyssä on otettu huomioon suomalaisten mieltymys pehmeisiin tuoksusointuihin. "Siksi en käytä tuoksuissa raskaita aldehydejä, sekä myski-yhdisteitä, jotka yleisesti ottaen mielletään "pistävinä" tai liian voimakkaina.
Läpikuultavuus, hienostuneisuus ja raikkaus on linjani tuotekehityksessä.
Yhden tuoksun luomisprosessi saattaa kestää jopa viisi vuotta ja lyhyimmillään pari päivää. Prosessin kesto määräytyy sen mukaan, kuinka vahva "tuoksuvisio" minulle on syntynyt aloittaessani parfyymin luomisen."


MODERNIT FANTASIATUOKSUT


Nykyaikainen parfyymien luominen eroaa suuresti siitä, mitä se oli joskus 1950-60 luvulla, jolloin yksinkertaiset kukkaistuoksut olivat suosittuja.
"Itse muistan hyvin elävästi 1970-luvun orvokki- ja kieloparfyymit. 1980-luvulla monet suomalaisten yritysten markkinoimat miesten tuoksut olivat tunkkaisia ja pistävänmakeita. Ne tuoksuivat enemmän hyönteismyrkylle,  kuin miehelle tarkoitetulle tuoksulle."
Tänä päivänä raaka-ainevalikoima on huomattavasti suurempi kuin 1980-luvulla. Siksi tuoksut ovatkin hyvin laadukkaita ja omaperäisiä.
Modernit, trendikkäät hajuvedet tuoksuvat maisemilta ja eri tilanteilta. Niillä voidaan luoda voimakkaita mielikuvia. Mielikuvitteelliset tuoksut ovat 2000-luvun arkea.

 

"NENÄNI EI LEPÄÄ KOSKAAN"


"Työssäni tärkeimmät inspiraationlähteeni ovat oman luontomme antamat elämykset.

Lisäksi muoti, taide,slaavilainen musiikki, erotiikka ja minua inspiroivat ihmiset ovat usein luovuuteni lähteitä .

Kesällä rakastan vaellella metsissä ja soudella järvellä, jolloin analysoin usein mielessäni kaikki ympäristössä olevat tuoksut ja erottelen ne päässäni niiden kemiallisiin komponentteihin.
Kaupungissa kulkiessani keskityn enemmän tuoksuihin, joita ihmiset käyttävät.
Jos edessäni kävelee nainen tai mies,  jonka tuoksu miellyttää minua, saatan parin minuutin aikana saada kemiallisen kuvan tuoksun rakenteesta. Kuva säilyy muistissani, ja kun otollinen hetki koittaa, aloitan vision rakentamisen konkreettiseksi tuoksuksi."

Parfymöörin tärkeimpiä ominaisuuksia on intohimo työtään kohtaan. Lisäksi tarvitaan taito luoda uusia uniikkeja tuoksuja, ilman kansainvälisten trendien painetta.

"Itse en kovin aktiivisesti seuraa kansainvälisen tuoksuteollisuuden trendejä,  koska mielestäni alalta on suurilta osin häipynyt taiteellisuus ja perinteisten työmenetelmien kunnioitus.
En kuulu niihin, jotka jäljittelevät muiden luomuksia, tavoitteena tehdä vain nopeasti rahaa. Kun niin on toimittu, seurauksena on se, että suurin osa kansainvälisistä tuoksuista omaa samantyyppisen tuoksumaailman."

Toki ”suurten tuoksujen” kopiointitaito on parfymöörin ammatissa ehdoton edellytys.
Hyvä nenä tunnistaa nopeasti esimerkiksi Chanel 5- tuoksun rakenteen ja voi jäljentää sen melko vaivatta. "Itselläni tämä taito kehittyi yhä paremmaksi vuosien tekemisen tuloksena.
Tänä päivänä pystyn harjoittelumielessä halutessani kloonaamaan suuren osan kaupallisista tuoksuista.

Aloitellessani parfymööriurani, jokainen onnistunut kloonausharjoitus oli suuri ilo, koska huomasin silloin, että minulle on kehittymässä harvinainen taito.

Kun ajan myötä taito kehittyi, alkoi hajuaistini herkistyä entisestään. Silloin aloin kiinnittää enemmän huomiota esimerkiksi ympäristössä oleviin tuoksuihin. Uusi maailma työhöni avautui, kun loin ensimmäiset Viitasaaren kesämaisemiin pohjautuvat hajuvedet. 44500-Lake ja 44500-Surroundedin valmistuttua ymmärsin, että valitsemani Suomen luonnon kesätuoksujen saattaminen hienoparfyymien muotoon,  tulee olemaan Max Joacim brändin tärkein osaamisalue. Se erotta yritykseni muista hajuvesiä tuottavista yrityksistä. Suomen luonto on ikään kuin suuri tuoksulaboratorio. Etenkin maaseudun kesäiset metsät, niityt, järvet ja puutarhat lumoavat niiden nostalgisilla ja kauniilla tuoksuillaan."

 

"LUONNON RAAKA-AINEET PUHALTAVAT HENGEN  SYNTEETTISEEN TUOKSUPOHJAAN"


Max Joacim- tuoksujen lähtökohtana on lähes poikkeuksetta Suomen luonnon tuoksu-vivahteita, jotka antavat voimakkaita positiivisia mielikuvia. Raaka-ainevalinnat ovat ratkaisevassa osassa laadun suhteen.

"Ainoastaan hienoimmilla tuoksuyhdisteillä ja luonnon raaka-aineilla saadaan aikaan lumoavia tuoksuja, joista puhutaan. Ne myös aistitaan positiivisessa mielessä. Hienoihin luksusparfyymeihin sisältyy aina  aitoja eteerisiä öljyjä, kukka-absoluutteja ja luonnon hartseja, jotka  ”puhaltavat hengen” tuoksuseokseen. Olen vahvasti sitä mieltä, että luksusparfyymeja on mahdoton luoda ilman luonnon raaka-aineita.

Täysin synteettiset luksustuoksut ovat usein hyvin kemikaalimaisia ja ”kuolleita” olemukseltaan, koska niiltä puuttuu sielu. Sielun saamiseksi tuoksuun on käytettävä sopivia arvokkaita luonnonaineita, jotka yhdessä pyöristävät ja pehmentävät parfyymin. Poikkeuksen muodostavat trendikkäät "vesituoksut", joiden rakenne pohjautuu synteettisiin tuoksuyhdisteisiin. Vesituoksuihin käytetään harvoin aitoja luonnon öljyjä, lukuun ottamatta sitruuna-, neroli-, greippi-, bergamotti-, appelsiini- ja limettiöljyä, joita käytetään varsin yleisesti. Vesituoksuihin saadaan loihdittua aidon tuntuinen mielikuva maisemasta, käyttämällä vedenraikkaita, kurkun-, vesimelonin-, meriveden-, otsonin- ja metallien tuoksuvivahteita. Tällöin tuoksu ei ole tylsä ja hengetön, vaan täynnä dynaamista, energisoivaa ja hienostuneen läpikuultavaa herkkyyttä.
Raikkaiden vesituoksujen luominen on oma taitolajinsa, joka oppiminen vei aikaa vuosikausia. Parhaillaan minulla on käytössä noin yhdeksänsataa tuoksuyhdistettä,  joista kehittelen mitä erilaisimpia lopputuotteita. Mieliraakaaineitani ovat mm. ovat sambac jasmiini, valkoinen freesia, osmathus, tuberoosa, koivunnuput, valkoapila, persialainen ruusu, aito jasmiini, patsuli ja shampanjaruusu. Rakastan etenkin Osmanthus absoluutin monipuolisuutta ja Sambac- jasmiinin kesäistä olemusta."

SYNTEETTINEN VS.LUONNOLLINEN


"Koko hajuvesiteollisuus perustuu pääasiassa tuoksuyhdisteiden käyttöön, joita eristetään luonnon aineista, tai syntetisoidaan laboratorioissa.

Monet kuluttajat ovat siinä uskossa, että eteeriset öljyt ja luonnon raaka-aineet olisivat allergiaystävällisempiä, kuin synteettiset aineet. Se ei kuitenkaan pidä paikkaansa.
Luonnon raaka-aineet koostuvat lukemattomista tuoksuyhdisteistä,  joista löytyy vahvoja allergeenejä.

Etenkin sitrusöljyt ovat taipuvaisia hapettumaan, jolloin muodostuu voimakkaasti allergisoivia yhdisteitä, joista moni saa oireita.
Eteeristen öljyjen käyttö esimerkiksi ihonhoito- ja hiustenhoitotuotteissa on kuitenkin puolusteltavaa,  koska niillä on mitä erilaisimpia terapeuttisia vaikutuksia ihoon ja hiuksiin.
Tällöin käytetään sertifioituja eteerisiä öljyjä, joiden kemiallinen rakenne on valvonnan alaista. Sopivia antioksidantteja lisäämällä haitallisia yhdisteitä ei pääse syntymään, jos tuote säilytetään oikein."


"Omasta mielestäni on tarpeetonta parfymoida ihonhoito-, meikki- ja hiustenhoitotuotteet synteettisillä tuoksuilla. Se tosin voi edistää ostopäätöksen tekemistä ja voi antaa miellyttävän käyttökokemuksen. Eteeristen öljyjen, kukka-absoluuttien ja hartsien kemialliseen koostumukseen vaikuttaa voimakkaasti sääolosuhteet, maaperä ja kasvuympäristö,  jolloin tuoksuyhdisteiden määrä vaihtelee sadosta toiseen ja saattaa muuttua hyvinkin radikaalisti."


EU-direktiivit ovat hyvin tarkat tuoksuyhdisteiden käytön suhteen. Kehoa hajustamaan tarkoitetuissa tuotteissa on suotavaa käyttää mahdollisimman paljon synteettisiä sertifioituja yhdisteitä. Lisäksi voidaan käyttää luonnosta eristettyjä isolaatteja. Tämä siksi, että näin voidaan valvoa tuoksuseosten tarkkaa kemiallista koostumusta ja raaka-aineiden pitoisuutta sekä niiden enimmäismääriä. Näin ollen tuotteet ovat entistä turvallisempia, kunhan huolehditaan siitä, että allergeeneiksi luokiteltujen aineiden sallitut enimmäispitoisuudet eivät ylity.

Tämän lisäksi tuotteet voidaan kehittää mahdollisimman allergiaystävälliseksi.
Luonnon aineet ovat myös valvonnan alaisia. Iholla käytettäviä raaka-aineita kontrolloidaan mm. enimmäismäärädirektiivejä säätämällä.

 

"Luonnonidenttisten raaka-aineiden lisäksi käytän synteettisiä sertifioituja tuoksuyhdisteitä, joista monet on peräisin suomalaisesta männystä."
 

"Yhteenvetona voin todeta, että modernia tuoksuteollisuutta ei olisi olemassa ilman synteettisiä raaka-aineita. Kun niitä käytetään järkevästi direktiivien mukaan, yhdistettynä sopiviin määriin luonnon aineita, syntyy upeita turvallisia tuotteita. Tällä periaatteella toimin kehitellessäni turvallisia ja laadukkaita tuotteitani, joita on ilo käyttää.


Max Perttula

parfymööri


2022

 

Copyright © Max Joacim Cosmetics Oy Finland

max.png
perfumer44500.jpg
bottom of page